محمدرضا عبادی

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

Researcher ID: (418821)

3
3

سوابق شغلی و تخصصی

  • وکیل پایه یک دادگستری (98-تاکنون)
  • مدیر عامل موسسه حقوقی فرشتگان عدالتخواه عبادی (95-تاکنون)
  • سابقه تدریس در استاد دانشگاه (1400-تاکنون)

سایر موارد

  • رتبه ۷۵ آزمون مرکز وکلا درکل کشور