خانم محدثه محمدپور شرفشاده

mohaddese mohammadpour

مدرس دانشگاه

Researcher ID: (415586)

8
3

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب مدیریت مالی 1 (رهام اندیشه) - 1398 - فارسی
  • کتاب اصول سرپرستی و سرپرستی سازمان (مهاتما گاندی) - 1396 - فارسی
  • کتاب حسابداری شرکت های 1 (ابن سکیت) - 1396 - فارسی