خانم دکتر کبری دادمحمدی

Dr. Kobra Dadmohamadi

دکتری مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی

Researcher ID: (409906)

16
12
3
3
7
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
  • عضو پیوسته کمیته ملی شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های تاریخی (ICOMOS)
  • عضو کمیته حفاظت شورای بین‌المللی موزه‌ها (ICOM)
  • عضو کمیسیون جهانی مناطق حفاظت شده اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)
  • عضو کمیسیون آموزش و ارتباطات اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)
  • عضو کمیسیون سیاست های محیطی، اقتصادی و اجتماعی اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN)
  • عضو موسسه بین المللی حفاظت از آثار تاریخی و هنری (IIC)

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • رتبه 1 کشوری آزمون دکتری (1395)
  • رتبه 2 کشوری آزمون کارشناسی ارشد (1392)
  • رتبه 39 آزمون سراسری (1388)