خانم دکتر فریبا بهرامی

Dr. Fariba Bahrami

Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz

Researcher ID: (407130)

1
75
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور