آقای دکتر نجیب الله حکیمی

Dr. Najibulla Hakimi

مدیر گروه حقوق دانشگاه بین المللی المصطفی_ کابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (392162)

5
5
2
1
4
3
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

تالیفات

 • کتاب حریم خصوصی از منظر قرآن و احادیث باتوجه به حوزه های الکترونیکی (مرکز ترجمه و نشر المصطفی. قم) - 1400 - فارسی
 • کتاب حریم خصوصی در آموزه های دینی با تأکید بر فناوری های نوین (انتشارات انصاریان- قم) - 1400 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در استاد (تاکنون)
 • سابقه تدریس در تدریس (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه حقوق (1400-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر آموزشی پژوهشی گروه حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • نخبگان مرکز خدمات حوزه (1399)
 • ممتاز آموزشی- پژوهشی (1394)
 • کسب رتبه دوم جشنواره شیخ طوسی- پایان نامه ارشد (1393)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه مدیریت سایت و بارگزاری مطالب - بنیاد علمی فرهنگی صبا (1398)
 • دوره فنون و مهارت های تدریس مقدماتی و پیشرفته - جامه المصطفی العالمیه- قم (1395)
 • کارگاه رساله نویسی دکتری - جامه المصطفی العالمیه- قم (1394)
 • دوره فنون و مهارت های مدیریت مقدماتی و تکمیلی/ موثر - جامه المصطفی العالمیه- قم