آقای دکتر پرویز قادری

Dr. Parviz Ghaderi

دانشجوی دکتری زمین شناسی گرایش پترولوژی

Researcher ID: (388132)

10
1
2
3
4
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب دیانا (نحوی) - 1400 - فارسی
  • پایان نامه پترولوژی بازالت های جوان مناطق کوه سیاه و طهمورث، جنوب بیجار، کردستان (دانشگاه ارومیه) - 1395 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • مشاور تخصصی (1397-1402)
  • سابقه تدریس در آزمایشگاه کانی شناسی (1392-1393)
  • سابقه کار صنعتی در کارشناس معدن (1395-1396)
  • سابقه کار صنعتی در سرپرست واحد اکتشاف (1400-1402)

جوایز و افتخارات

  • نفر اول کارشناسی ارشد (1395)
  • نفر اول کارشناسی (1393)