آقای دکتر امین راه پیما

Dr. Amin Rahpeyma

دانشیار جراحی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (387039)

1
30
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی