خانم دکتر مریم مقدم متین

Dr. Maryam Moghaddam Matin

Ferdowsi University of Mashhad

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180360)

32
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی