آقای محسن کرامتی مقدم

Mohsen Keramati Moghadam

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات

Researcher ID: (369798)

1
3
4
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF CORONAVIRUS: SUGGESTED SOLUTIONS FOR ATHLETES
  •  The effectiveness of positive thinking training on vitality and sport participation motivation in men with haemophilia

تالیفات

  • کتاب آسيب‌هاي جسماني و رواني تلفن همراه (چیدا کتاب) - 1401 - فارسی
  • کتاب زندگي در شبکه‌‌هاي اجتماعي (چیدا کتاب) - 1400 - فارسی
  • کتاب مروري بر هوش مصنوعي و اينترنت اشياء (چیدا کتاب) - 1400 - فارسی
  • کتاب راهنماي آموزش شطرنج براي معلمان و والدين (سیفا) - 1389 - فارسی