خانم سیما صابرصلغی

Sima Saber Salaghi

مدرس دانشگاه و مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری و سردبیر دوفصلنامه علمی تخصصی جستارنامه فرهنگ و هنر اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (366279)

6
2
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

تالیفات

  • کتاب نمایشنامه زاغ بور (وثوق) - 1401 - فارسی
  • کتاب معجزه گر کوچک (وثوق) - 1400 - فارسی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در سما (1393-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در جهاد دانشگاهی (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • تجلیل از مولفین برتر (1400)