آقای دکتر محمدحنیف طاهری

Dr. Mohammad Hanif Taheri

نویسنده و پژوهشگر

Researcher ID: (364415)

4
4
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • رئیس انجمن انجمن علمی پژوهشی فلسفه

تالیفات

  • کتاب اسلام و دموکراسی لیبرال (مرکز جهانی علوم اسلامی) - 1387 - فارسی
  • کتاب مطالعه تطبیقی تروریسم از منظر فقه شیعه و حنفی (مرکز بین‌المللی نشر المصطفی) - 1394 - فارسی
  • کتاب پدران مدرنیته: جستارهای در باب مفاهیم و دیدگاه‌های بنیادین تأثیرگذارترین فیلسوفان عصر مدرن (نگاه معاصر) - 1400 - فارسی
  • کتاب سبک زندگی مؤمنانه در صحیفه سجادیه: بررسی تحلیلی مبانی و اصول و مؤلفه‌ها و شاخص‌ها (مرکز بین‌المللی نشر المصطفی) - 1400 - فارسی

سوابق استادی

  • استاد مدعو دانشگاه گوهرشاد کابل(1390-1391)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در استاد دانشگاه (1390-1391)