آقای مهندس سهراب محمدی

Engineer sohrab mohammadi

عضو هیات علمی، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیروان ، ایران

Researcher ID: (354904)

8
10
2
5

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب شبیه سازی کامپیوتری (شیلان) - 1397 - فارسی
 • کتاب تعامل انسان و اینترنت اشیا (شیلان) - 1396 - فارسی
 • کتاب سیستم عامل و کارگاه (شیلان) - 1396 - فارسی
 • کتاب ساختمان داده ها (شیلان) - 1395 - فارسی
 • کتاب آموزش اینترنت و طراحی وبلاگ (شیلان) - 1395 - فارسی
 • کتاب مهندسی اینترنت (شیلان) - 1389 - فارسی
 • کتاب زبان ماشین و برنامه سازی سیستم (شیلان) - 1389 - فارسی
 • کتاب اصول طراحی پایگاه داده ها (شیلان) - 1388 - فارسی
 • کتاب مهندسی نرم افزار (شیلان) - 1388 - فارسی
 • کتاب امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری (شیلان) - 1387 - فارسی

سوابق استادی

 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور درگز(1385-1388)
 • استاد مدعو دانشگده فنی و حرفه ای دختران انقلاب بجنورد(1385-1389)
 • استاد مدعو دانشگاه پیام نور قوچان(1381-1388)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی قوچان(1380-1388)
 • استاد مدعو دانشکده فنی و حرفه ای پسران پرفسور حسابی شیروان(1380-1391)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد(1379-1390)
 • استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان(1376-1395)
 • مربی دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی شیروان(1374-1401)

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشگاه و رئیس مرگز آموزشی و فرهنگی سما (1391-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد شیروان (1381-1386)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد شیروان (1374-1380)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی شیروان (1381-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در مسئول برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی شیروان (1388-1390)