آقای دکتر پرویز احدی

Dr. Parviz Ahadi

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346972)

1
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی