آقای مهندس رضا رفیعیان

Engineer reza rafiee

دانشجوی مهندسی کامپیوتر مجتمع اموزش عالی بم

Researcher ID: (305283)

1
1
1

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • دوره اشنایی با کار در داروخانه (نسخه پیچی) - انجمن داروسازان استان کرمان (1401)