آقای دکتر حامد سالاری

Dr. Hameh Salari

مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298166)

12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی