آقای محمدعلی عرب پور

Mohammad Ali Arabpour

دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل

Researcher ID: (290109)

2
1
4
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن علوم اجتماعی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تالیفات

  • کتاب 40 استراتژی معاملاتی فارکس با استفاده از اندیکاتورها (انتشاراد آراد کتاب) - 1402 - فارسی
  • کتاب راهنمای کاربردی معامله در بازار فارکس (نشر چالش) - 1401 - فارسی
  • پایان نامه پیش بینی میزان انتشار co2 در ایران با استفاده از پارامترهای مهم اقتصادی و روش های یادگیری عمیق - 1400 - فارسی
  • پایان نامه شناسایی اثرات P-فاکتور در مشتقات پایداری و کنترل هواپیما - 1394 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی علوم اقتصادی - اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید باهنر کرمان1402-تاکنون
  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 1398-1400
  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا 1392-1394