آقای مهندس محمدحسین میرزایی

Engineer Mohammad hosein Mirzaei

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

Researcher ID: (263296)

4
2
3

مقالات کنفرانسهای داخلی