ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم زهرا دلشاد

Zahra Delshad

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد یزد

محور تخصصی:تجارت، مدیریت و حسابداری

Researcher ID: (257554)

فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات زهرا دلشاد در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین مولفه های محرکه ها و عملکردهای زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی: صنعت نفت)سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری1396
2دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ادبیات تفکر و روش سیستم های پویاسومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری1396
3دریافت فایل PDF مقالهاقدام ها و مزایای اجرای مدیریت زنجیره تامین سبزسومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری1396
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین ناب و چابک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: صنایع تولیدی)سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1396
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و اولویت بندی موانع استقرار مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد فازی (مطالعه موردی: صنایع تولیدی)سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1396
6دریافت فایل PDF مقالهسنجش عملکرد سیستم های مدیریت در سازمان ها با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ایسومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1396
7دریافت فایل PDF مقالهتعیین مولفه های مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازیسومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1396
8دریافت فایل PDF مقالهدهقان دهنوی، حسن. دلشاد، زهرا."شناسایی عوامل استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز".اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین. شیراز1396
9دریافت فایل PDF مقاله ناصر صدرآبادی، علیرضا و دلشاد، زهرا."مروری بر ادبیات منطق یا علم فازی".اولین کنفرانس سالانه بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین. شیراز1396
10دریافت فایل PDF مقالهدهقان دهنوی، حسن. حقگو، علی و دلشاد، زهرا. "بررسی تأثیر عوامل محرک سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک شهر)". پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت 1396
11دریافت فایل PDF مقالهدهقان دهنوی، حسن. دلشاد، زهرا. "ارزیابی و رتبه بندی راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از رویکرد فازی". پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت 1396
12دریافت فایل PDF مقالهربانی، مژده و دلشاد، زهرا. "تأثیر عوامل محرکه‎ های زنجيره تأمين سبز بر عملکردهای آن با نرم افزار لیزرل (مطالعه موردی: صنایع پلیمر)". پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت 1396
13دریافت فایل PDF مقالهبابایی میبدی، حمید. دلشاد، زهرا و دهقانی، رضا."بررسی موانع مؤثر در انتقال تکنولوژی با روش AHP فازی (مطالعه موردی: مجتمع کشتی سازی)". پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت 1396
14دریافت فایل PDF مقالهبابایی میبدی، حمید و دلشاد، زهرا. "تحلیل تأثیر فشار‌های داخلی و خارجی بر عملکردهای زنجیره تأمین سبز با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری". پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت 1396
15دریافت فایل PDF مقالهربانی، مژده و دلشاد، زهرا. "نقش میانجی‌گری محرک‌های زنجیره تأمین پایدار بر عملکردهای زیست محیطی و اقتصادی با روش مدلسازی تحلیل مسیر". پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت1396
16دریافت فایل PDF مقالهمیرابی، محمد و دلشاد، زهرا. "مروری بر مفاهیم مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده در سطح زنجیره تأمین". پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت1396
17دریافت فایل PDF مقالهربانی، مژده و دلشاد، زهرا. "بررسی مفاهیم‌های ترکیبی و تأثیرگذار بر مدیریت زنجیره تأمین لارج". پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت1396
18دریافت فایل PDF مقالهربانی، مژده و دلشاد، زهرا. "بررسی نقش عوامل محرک ها بر بهبود یکپارچگی زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی: صنایع تولیدی)". اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و توسعه فناوری1396
19دریافت فایل PDF مقالهتوتونچی، جلیل و دلشاد، زهرا. "مروری بر مفاهیم مدیریت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه". اولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و توسعه فناوری1396
20دریافت فایل PDF مقالهتوتونچی، جلیل و دلشاد، زهرا. "مروری بر ادبیات سبک رهبری تحول‌آفرین در سازمان‌ها". ولین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و توسعه فناوری1396

مقالات زهرا دلشاد در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل سازمانی موثر بر توسع نوآوری در نظام پیشنهادات با روش AHP فازیفصلنامه مدیریت توسعه و تحول1396
2دریافت فایل PDF مقالهمدل پویایی سیستم جهت ارزیابی معیارهای رفع انتظارات مشتریان در سطح مدیریت کیفیت جامعفصلنامه مدیریت توسعه و تحول1398
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل سازمانی موثر بر توسعه نوآوری در نظام پیشنهادات با روش AHP فازیفصلنامه مدیریت توسعه و تحول1396
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی معیارهای رفع انتظارات مشتریان در سطح مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی‌های سیستمفصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه1397
5عمادی، سیدحمید. حری، صادق و دلشاد، زهرا. "بررسی امکان سنجی برندسازی مشارکتی در خوشه‌های کسب و کار ". فصلنامه علمی ترویجی بررسی های بازرگانی1398
6دریافت فایل PDF مقالهدهقان دهنوی، حسن و دلشاد، زهرا. "سنجش و الویت بندی استراتژی‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی". مجله علمی پژوهشی مدیریت زنجیره ارزش 1397
7میرابی، محمد و دلشاد، زهرا. "مدل‌سازی ساختاری تفسیری برای ارزیابی محرک‌های شناسایی شده در اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز". فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه و تحول 1397
8دریافت فایل PDF مقالهربانی، مژده و دلشاد، زهرا. "شناسایی و تاثیر محرک‌ها بر عملکردهای زنجیره تامین سبز (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی)". فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه و تحول 1397
9بابایی میبدی، حمید و دلشاد، زهرا. "شناسایی عوامل اجرایی محیط زیستی دستیابی به زنجیره تأمین سبز با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری". فصلنامه علمی ترویجی بررسی های بازرگانی 1397
10بابایی میبدی، حمید و دلشاد، زهرا. "تحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با ارائه مدل پویایی سیستم". فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه و تحول 1396

تالیفات زهرا دلشاد

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتابراهبرد نوین رقابتی: مدیریت زنجیره تامین سبزانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد1395فارسی
2کتابمبانی روش‌ تحقیق با رویکرد کاربردیانتشارات دانشگاه واحد میبد1399فارسی

تحصیلات تخصصی زهرا دلشاد

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مدیریت صنعتیدکتری تخصصی1395-1400
2مدیریت صنعتیکارشناسی ارشد1391-1393
3مهندسی شیمیکارشناسی1384-1388
تاریخ ایجاد رزومه: 1 اردیبهشت 1400 - تعداد مشاهده 41 بار

نمودار سالانه مقالات زهرا دلشاد طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با زهرا دلشاد


به اشتراک گذاری صفحه زهرا دلشاد

پشتیبانی