آقای دکتر رضا شجری قاسم خیلی

Dr. reza shajariQasemkheili

استادیار دانشگاه

Researcher ID: (247537)

1
2
3
1
1
1

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در هیات علمی دانشگاه مازندران (1392-1399)

جوایز و افتخارات

  • رتبه نخست کنکور سراسری کارشناسی ارشد (1377)