محمد سعید صدرایی

Mohammad Saeed Sadraei

دانشجوی دکتری مهندسی عمران(دانشگاه تهران)

Researcher ID: (239969)

9
3
6

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در پروژه‌ی مسکونی باغ‌فردوس ناظر کارفرما (89-91)
  • سابقه کار صنعتی در نزاجا سرپرست کارگاه (91-93)
  • سابقه کار صنعتی در پروژه‌ی مسکونی بهار ناظر کارفرما (93-94)
  • سابقه کار صنعتی در پروژه ی مسکونی کالچر مدیر پروژه (94-96)
  • سابقه کار صنعتی در پروژه‌ی مسکونی آوانگارد ساقدوش مدیر پروژه (96-98)
  • سابقه کار صنعتی در پروژه مسکونی آوانگارد فرمانیه مدیر پروژه (99-تاکنون)