آقای مهندس سید رضا موسوی

Engineer Seyed Reza Musavi

Researcher ID: (236132)

4
2
3

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب1401-تاکنون
  • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد تهران شمال1396-1400

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • primavra risk analysis - دانشگاه تهران (1401)
  • DCC - موسسه آریانا (1401)
  • دوره آموزش plaxis & geoslope جهت طراحی گود های شهری - خانه عمران