احسان نوذری

Ehsan Nozari

دانشجوی دکتری تخصصی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

Researcher ID: (204686)

3
2
3
8
28

تالیفات

 • کتاب اثر ژیوگرید بر روی ظرفیت باربری خاک های رسی و ماسه ای (انتشارات دارالفنون) - 99 - فارسی
 • کتاب مدیریت ساخت سازه های بتنی در فاضلاب شهری (انتشارات دارالفنون) - 99 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • مشاور عالی شهردار (تاکنون)
 • معاونت فنی و شهرسازی شهرداری (تاکنون)
 • مدیر املاک شهرداری (تاکنون)
 • مدیر دفتر طراحی و کنترل شهرداری (تاکنون)
 • مدیر عامل سازمان بهسازی و نوسازی (تاکنون)
 • ناظر دفتر فنی شهرداری (تاکنون)
 • مدیر دفتر طراحی فنی روستایی (تاکنون)
 • مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی - پایه 1 نظارت (تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • تحلیل و تفسیر شیت های آزمایشگاهی قیر ، سنگدانه و مخلوط های آسفالتی - مرکز تخقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ، استان کرمان (98)
 • نکات ویژه در طراحی سقف های مجوف - مرکز آموزش و تحقیقات سازمان نظام مهندسی ساختمان ، استان کرمان (98)
 • برسی ضوابط وقوانین تفکیک آپارتمان - مرکز آموزش و تحقیقات سازمان نظام مهندسی ساختمان ، استان کرمان (98)
 • بازآفرینی شهری پایدار ( اولین دوره ملی آموزش بازآفرینی شهری پایدار ) - وزارت راه و شهرسازی ،شرکت بازآفرینی شهری ایران ، دانشگاه تهران (97)
 • شیوه های تامین مالی در بازآفرینی شهری پایدار ( اولین دوره ملی آموزش بازآفرینی شهری پایدار ) - وزارت راه و شهرسازی ،شرکت بازآفرینی شهری ایران ، دانشگاه تهران (97)
 • روش های جلب مشارکت نهادهای مردمی و مردم در بازآفرینی شهری پایدار( اولین دوره ملی آموزش بازآفرینی شهری پایدار ) - وزارت راه و شهرسازی ،شرکت بازآفرینی شهری ایران ، دانشگاه تهران (97)
 • برنامه جامع اقدام مشترک در بازآفرینی شهری پایدار ( اولین دوره ملی آموزش بازآفرینی شهری پایدار ) - وزارت راه و شهرسازی ،شرکت بازآفرینی شهری ایران ، دانشگاه تهران (97)
 • تاب آوری شهری در بازآفرینی شهری پایدار ( اولین دوره ملی آموزش بازآفرینی شهری پایدار ) - وزارت راه و شهرسازی ،شرکت بازآفرینی شهری ایران ، دانشگاه تهران (97)
 • آمایش سرزمین - مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها ، استان کرمان (96)
 • مقابله با حوادث طبیعی غیر مترقبه - مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها ، استان کرمان (96)
 • آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل - مرکز آموزش و تحقیقات سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ، استان کرما (95)
 • مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان - مرکز آموزش و تحقیقات سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی ، استان کرما (95)
 • نرم افزار AutoCad - جهاد دانشگاهی ، استان کرمان (94)
 • کارگاه آموزشی مدیریت شهری - دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کلان شهر ها و مرکز استان ها ، استان تهران (94)
 • ICDL ( شهروند الکترونیکی ((E-Citizen ، مهارت ارایه مطلب ، مهارت مفاهیم فن آوری اطلاعات ، مهارت پایگاه داده ، مهارت اینترنت ، مهارت صفحه گسترده ، مهارت واژه پرداز ، مهارت مدیریت فایل ها ، مهارت های هفت گانه ) - کیش ایر (94)
 • نرم افزار مدیریت کنترل پروژه Msp - جهاد دانشگاهی ، استان کرمان (91)
 • تفکرات اقتصادی در شهرداری ها - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی ، استان تهران (91)
 • آشنایی با مصالح و فرآورده های ساختمانی ، ویژه نظام فنی روستایی - مرکز آموزش و تحقیقات سازمان نظام مهندسی ساختمان ، استان کرمان (90)
 • مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ، ویژه نظام فنی روستایی - مرکز آموزش و تحقیقات سازمان نظام مهندسی ساختمان ، استان کرمان (90)
 • دوره ارتقاء مهارت های شغلی ( رشته های تخصصی صنعت ساختمان به استناد ماده 24 آیین نامه کارآموزی و افزایش مهارت مصوب ۱۳۳۹ شورای عالی کار ) - سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، استان کرمان (90)
 • روش های اجرای سقف ، ویژه نظام فنی روستایی - مرکز آموزش و تحقیقات سازمان نظام مهندسی ساختمان ، استان کرمان (90)
 • آیین نامه ۲۸۰۰ ، ویژه نظام فنی روستایی - مرکز آموزش و تحقیقات سازمان نظام مهندسی ساختمان ، استان کرمان (90)
 • توانمندسازی سکونت گاه های غیر رسمی - سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی ، استان قم (90)
 • اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری - دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (90)
 • نرم افزار Etabs – Safe - جهاد دانشگاهی ، استان کرمان (89)
 • مدیریت کارگاه - جهاد دانشگاهی ، استان کرمان (89)
 • آشنایی با نحوه صدور پروانه های ساختمانی روستایی - جهاد دانشگاهی ، استان کرمان (89)
 • ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ، ویژه نظام فنی روستایی - مرکز آموزش و تحقیقات سازمان نظام مهندسی ساختمان ، استان کرمان (89)