ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آرش محمدی فلاح

هیات علمی

محور تخصصی:معماری و شهرسازی

Researcher ID: (198367)

عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات بین المللی خارج از کشور آرش محمدی فلاح

ردیفعنوان مقالهدریافت
11. FALLAH A. M. , Direk Y. S. , Khoshniyyat , THE ROLE OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE PRINCIPLES IN DOMESTIC ARCHITECTURE OF RURAL AREAS: THE CASE OF THE VILLAGES IN CENTRAL IRAN, 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.1-3
2FALLAH A. M. , Direk Y. S. , Khoshniyyat , SUSTAINABLE ARCHITECTURE: CONNECTION WITH THE VERNACULAR ARCHITECTURE OF IRAN, 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.6
33. FALLAH A. M. , Direk Y. S. , Khoshniyyat , BUILDING PATTERNS IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF IRAN, 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.13
44. Khoshniyyat . , Direk Y. S. , FALLAH A. M, HISTORICAL BAZAARS AND CHALLENGES IN CONTEMPORARY URBAN CONTEXTS, 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.14-15
55. Direk Y. S. , Khoshniyyat . , FALLAH A. M, KENTSEL ISI ADASI OLUŞUMUNDA YAPI MALZEMELERİNİN ROLÜ, ISPEC 5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.110-111
66. Direk Y. S. , FALLAH A. M. , Khoshniyyat , SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA DOĞAL TAŞ ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ATIKLARIN VAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ, ISPEC 5 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.471-479.
77. Zafari, L., FALLAH A. M., THE EFFECT OF LIGHT ON MENTAL SECURITY IN NURSING HOMES, 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.12.
88. Kargar, M., FALLAH A.M., İRAN TARİHİ DOKULARI VE DEĞERLENDİRME SORUNLARINA BİLİMSEL BİR BAKIŞ, 3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.337-343.
99. Khoshniyyat . , Direk Y. S. , FALLAH A. M, ENTELEKTÜEL HAREKETLER N TÜRK YE, Ġ RAN VE KAFKASYA BÖLGESI MIMARI YAPISINA ETKISI, 2. ULUSLARARASI TÜRK-RUS DÜNYASI AKADEMIK ARAŞTIRMALAR KONGRESI'NDE (UTRAK), Ankara between 15-17 November 2019.

مقالات آرش محمدی فلاح در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتکنولوژی نانو راهی به سوی بهره بیشتر از انرژی های تجدیدپذیراولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
2دریافت فایل PDF مقالهفناوری نانو ، راهکاری برای بحران انرژیاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
3دریافت فایل PDF مقالهمعماری پایدار همگام با معماری سنتیاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
4دریافت فایل PDF مقالهباز زندهسازی هویت تاریخی جاده ابریشم در طراحی مرکز تجاری گردشگری بینالمللی ارومیهاولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها1393
5دریافت فایل PDF مقالهساماندهی مسکن در بافت فرسوده با تاکید بر نقش فرهنگ (نمونه موردی بخش مرکزی ایلام)همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی1394
6دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر سازمان فضایی خانه های سنتی در شکل گیری الگوی مسکن معاصر(نمونه موردی شهر ایلام)همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی1394
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی خانه های قذیمی و خانه های معاصر ارومیهکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی1394
8دریافت فایل PDF مقالهسیر تحول خانه های سنتی اراضی شرق بازار ارومیه به مسکن های امروزیکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی1394
9دریافت فایل PDF مقالهمراحل تشخیص و تصویب بافت های فرسوده و روش های مداخله درآنکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی1394
10دریافت فایل PDF مقالهبافت فرسوده شهری، نحوه برخورد و روش های مداخله آن دردنیاکنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی1394
11دریافت فایل PDF مقالههندسه مقدس تا هندسه پارامتریک در معماری اسلامیاولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن1392
12دریافت فایل PDF مقالهمفهوم زمان و تاثیر آن در معماریاولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن1392
13دریافت فایل PDF مقالهطراحی محیط اکولوژیک و تأثیر آن در سلامت جسم و روان انسانکنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری1394
14دریافت فایل PDF مقالهمقایسه لایه های موجود در فرهنگ و معماری سنتی ایرانی با لایه های فلسفی موجود در معماری فولدینگنخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات مختلف ساختمان بر محیط زیستنخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر در همساز کردن معماری با محیط زیستنخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست1394
17دریافت فایل PDF مقالهاثرات ساختمان سازی بر محیط زیستکنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه1394
18دریافت فایل PDF مقالهبرج باغ و عوامل موثر در توسعه آنهااولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
19دریافت فایل PDF مقالهبرج باغ و ساختمانهای بلند و سیر تحول انها در دورانهای مختلفاولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
20دریافت فایل PDF مقالهنگاهی کلی به برج باغ و ساختمانهای بلند و تاریخچه انها در ایراناولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
21دریافت فایل PDF مقالهتوسعه پایدار و تاثیرآن در ساخت برج باغ و ساختمانهای بلنداولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
22دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در شهر و نقش معماری و فضاهای عمومی شهری در آنچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فضاهای تفریحی شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت شهروندانچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
24دریافت فایل PDF مقالهلزوم معماری زمینه گرا و نقش آن در توسعه معماری پایداردومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1395
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نور- رنگ -طبیعت در طراحی اقامتگاه سالمندانپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
26دریافت فایل PDF مقالهمعیار و ضوابط طراحی اقامتگاه سالمندانپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان تحقق پذیری تجلی نور حکمت اشراق در معماریکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش معماری در ایجاد امنیت و آرامش اجتماعی در مراکز نگهداری از زنان بدسرپرست با رو یکردایجاد حس تعلق مکانی و هویت ارزشمندکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397

مقالات آرش محمدی فلاح در ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی آرش محمدی فلاح

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1
استادیار2018-تاکنون
2استادیار1385-تاکنون

تحصیلات تخصصی آرش محمدی فلاح

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1معماری
دکتری تخصصی2008-2015
تاریخ ایجاد رزومه: 16 آبان 1399 - تعداد مشاهده 139 بار

نمودار سالانه مقالات آرش محمدی فلاح طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با آرش محمدی فلاح

آدرس ایمیل: arash.m.fallah@gmail.com

به اشتراک گذاری صفحه آرش محمدی فلاح

پشتیبانی