عباس دری

Abbas Dorri

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، مهندسی هوافضا-آیرودینامیک، دانشگاه صنعتی شریف

Researcher ID: (192273)

1
3
3

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریس آئرودینامیک ۱ (1399-13400)
  • سابقه کار دانشگاهی در کار آموزی ۲ (1400-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در کار آموزی ۱ (1397-1398)