آقای دکتر رضا اردکانیان

Dr. Reza Ardakanian

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183699)

14
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی