لزوم توجه به مدیریت تهدیدهای هوش مصنوعی در ایران

26 شهریور 1402 - خواندن 2 دقیقه - 99 بازدید

مدیریت تهدیدات هوش مصنوعی

 

امضای پیش نویش جدید توافق غیر الزام آور مدیریت تهدیدات هوش مصنوعی توسط 7 سکوی بزرگ در امریکا نشان می دهد، رویکرد جدید بازیگران عرصه #هوش_مصنوعی ، #مدیریت_تهدیدات_هوش_مصنوعی است. این موضوع از جنبه های پررنگ #حکمرانی_بر_هوش_مصنوعی است. عرصه ای که کشورمان نیز نیازمند توجه مضاعف به آن است.

برای مقابله با تهدیدات هوش مصنوعی، می توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:


1. درک فناوری و تهدیدات آن: برای مقابله با #تهدیدات_هوش_مصنوعی، ابتدا باید فناوری و تهدیدات آن را فهمید. شناخت فناوری و تهدیدات آن، شناسایی راهکارهای مقابله را تسهیل می کند.


2. استفاده از هنر و خلاقیت: ذات هنر به دلیل ماهیت خلاقانه ی خود و که تلاش می کند تا حد امکان همه ی استعدادهای پیدا و پنهان بشر را شناسایی کرده و به فعلیت برساند، از مهم ترین راهکارهایی هستند که در این مسیر کمک می کنند.


3. استفاده از #فضای_سایبر به صورت مسئولانه: استفاده مسئولانه از فضای مجازی و رعایت اصول و بدیهیات اخلاقی و حقوقی در این فضا، می تواند از تهدیدات هوش مصنوعی کاسته و به مقابله با آن کمک کند.


4. تقویت و تجهیز نهادها قضایی : روزآمد سازی و کارآمدنمودن دستگاه های قضایی از طریق گسترش ارتباطات و همکاری های بین المللی، از مهم ترین تدابیر مطلوب در راستای مقابله با #تهدیدات_هوش_مصنوعی می باشد.


5. راهکارهای فنی: استفاده از راهکارهای فنی نظیر الگوریتم های هوش مصنوعی، سیستم های امنیتی و رمزنگاری، در مقابله با تهدیدات هوش مصنوعی کمک خواهد نمود.


هوش مصنوعیحکمرانیفضای سایبریحاکمیت