ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

کنفرانس های خاک و پی

مرتب سازی با
تعداد نتایج در هر صفحه

1.

حوزه های تحت پوشش: خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 5 دی 1398 تا 5 دی 1398
برگزار کننده: انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/24
نتیجه مقاله: 1398/09/26
ثبت نام: 1398/09/27

2.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 4 دی 1398 تا 5 دی 1398
برگزار کننده: انجمن بين المللي بتن(ACI)– شاخه ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/16
نتیجه مقاله: 1398/09/20

3.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی
تاریخ برگزاری: 19 آذر 1398 تا 21 آذر 1398
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنگره-دانشگاه ميعاد با همكاري دانشگاه شيراز - دانشگاه مراغه و دانشگاه علم و صنعت ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/13
نتیجه مقاله: 1398/09/14
ثبت نام: 1398/09/14

4.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, خاک و پی, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: 7 آذر 1398 تا 8 آذر 1398
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/09/01
ثبت نام: 1398/09/05

5.

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, مهندسی محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
تاریخ برگزاری: 20 آبان 1398 تا 20 آبان 1398
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشكده عمران، معماري و هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/07/25
ثبت نام: 1398/08/01

6.

حوزه های تحت پوشش: خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 10 مهر 1397 تا 12 مهر 1397
برگزار کننده: موسسه غيرتجاري هنري نشر فن آريا
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/03/31

7.

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, هیدرولیک و سدسازی
تاریخ برگزاری: 14 شهریور 1397 تا 16 شهریور 1397
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس -دانشگاه ميعاد با همكاري دانشگاه هنر اسلامي تبريز-دانشگاه خوارزمي- دانشگاه شهركرد
شهر: تبریز
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/06/03
نتیجه مقاله: 1397/06/05
ثبت نام: 1397/06/08

8.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی
تاریخ برگزاری: 5 دی 1396 تا 7 دی 1396
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/09/22
نتیجه مقاله: 1396/09/25
ثبت نام: 1396/09/28

9.

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, محیط زیست (عمومی), مهندسی محیط زیست, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 22 آبان 1396 تا 23 آبان 1396
برگزار کننده: وزارت راه و شهرسازي- موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو- پژوهشكده سوانح طبيعي - دبيرخانه دائمي كنفرانس
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/07/25
نتیجه مقاله: 1396/08/05
ثبت نام: 1396/07/25

10.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 25 مهر 1396 تا 27 مهر 1396
برگزار کننده: كميته ملي سدهاي بزرگ ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/06/09
ثبت نام: 1396/07/15


برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی