ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ها

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 15 مهر 1399 تا 16 مهر 1399
برگزار کننده: انجمن بتن ایران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/07/13

2.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 14 مهر 1398 تا 16 مهر 1398
برگزار کننده: انجمن بتن ایران, انجمن بتن ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

3.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 3 اردیبهشت 1398 تا 4 اردیبهشت 1398
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران, انجمن بتن ایران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/11/15
نتیجه مقاله: 1398/01/20

4.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه
تاریخ برگزاری: 15 مهر 1397 تا 16 مهر 1397
برگزار کننده: انجمن بتن ایران, انجمن بتن ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/05/31
نتیجه مقاله: 1397/05/31

5.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 18 اردیبهشت 1397 تا 19 اردیبهشت 1397
برگزار کننده: انجمن بتن ایران, انجمن بتن ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

6.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه
تاریخ برگزاری: 15 مهر 1396 تا 16 مهر 1396
برگزار کننده: انجمن بتن ایران, انجمن بتن ايران
شهر: قرچک
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

7.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 6 اردیبهشت 1396 تا 7 اردیبهشت 1396
برگزار کننده: انجمن بتن ایران, مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/11/01
نتیجه مقاله: 1395/11/30
ثبت نام: 1395/12/25

8.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 15 مهر 1395 تا 15 مهر 1395
برگزار کننده: انجمن بتن ایران, انجمن بتن ايران
شهر: قرچک
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

9.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 15 مهر 1394 تا 15 مهر 1394
برگزار کننده: انجمن بتن ایران, انجمن بتن ايران
شهر: قرچک
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1394/03/16

10.

تاریخ برگزاری: 15 مهر 1393 تا 15 مهر 1393
برگزار کننده: انجمن بتن ایران, انجمن بتن ايران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

پشتیبانی