ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ها

مرتب سازی با

1.

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, مهندسی عمران (عمومی)
تاریخ برگزاری: 18 بهمن 1400 تا 19 بهمن 1400
برگزار کننده: دانشگاه شهید چمران اهواز, انجمن هیدرولیک ایران
شهر: اهواز
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی
پذیرش مقاله: 1400/10/15
نتیجه مقاله: 1400/11/07

2.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی), علوم کشاورزی
تاریخ برگزاری: 5 آبان 1400 تا 6 آبان 1400
برگزار کننده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, انجمن هیدرولیک ایران
شهر: گرگان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1400/07/10

3.

حوزه های تحت پوشش: هیدرولیک و سدسازی
تاریخ برگزاری: 26 بهمن 1399 تا 27 بهمن 1399
برگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران, دانشگاه فردوسی مشهد
شهر: مشهد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1399/10/10
نتیجه مقاله: 1399/10/20
ثبت نام: 1399/11/10

4.

حوزه های تحت پوشش: هیدرولیک و سدسازی
تاریخ برگزاری: 16 بهمن 1398 تا 17 بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه تهران, انجمن هیدرولیک ایران
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1398/10/14

5.

حوزه های تحت پوشش: هیدرولیک و سدسازی
تاریخ برگزاری: 14 شهریور 1397 تا 15 شهریور 1397
برگزار کننده: دانشگاه شهرکرد, انجمن هیدرولیک ایران
شهر: شهرکرد
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/04/15
نتیجه مقاله: 1397/05/15
ثبت نام: 1397/06/03

6.

حوزه های تحت پوشش: هیدرولیک و سدسازی
تاریخ برگزاری: 15 شهریور 1396 تا 16 شهریور 1396
برگزار کننده: دانشگاه محقق اردبیلی, انجمن هیدرولیک ایران
شهر: اردبیل
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1396/05/13
نتیجه مقاله: 1396/05/15
ثبت نام: 1396/06/05

7.

حوزه های تحت پوشش: هیدرولیک و سدسازی
تاریخ برگزاری: 24 آذر 1395 تا 25 آذر 1395
برگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران, دانشگاه بین المللی امام خمینی
شهر: قزوین
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1395/08/15
نتیجه مقاله: 1395/09/01
ثبت نام: 1395/09/12

8.

حوزه های تحت پوشش: هیدرولیک و سدسازی
تاریخ برگزاری: 7 آبان 1392 تا 9 آبان 1392
برگزار کننده: دانشگاه تهران, انجمن هیدرولیک ایران, گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران
شهر: کرج
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1392/03/31
نتیجه مقاله: 1392/04/31

9.

تاریخ برگزاری: 16 آبان 1391 تا 18 آبان 1391
برگزار کننده: دانشگاه ارومیه, انجمن هیدرولیک ایران
شهر: ارومیه
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1391/03/15
نتیجه مقاله: 1391/04/15

10.

تاریخ برگزاری: 17 آبان 1390 تا 19 آبان 1390
برگزار کننده: انجمن هیدرولیک ایران
شهر: رشت
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

پشتیبانی