اطلاعات کنفرانس

اولین سمینار جبرهای منطقی

تاریخ برگزاری: 2 شهریور 1401
تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1401
تعداد صفحات: 83
تعداد مقالات :15
نمایش مقالات: 2957
شناسه ملی این کنفرانس: SALCONF01
نویسندگان مشارکت کننده: 32 پژوهشگر

مجموعه مقالات اولین سمینار جبرهای منطقی

نتایج 1 تا 50 از مجموع 15