کنفرانسهای برگزار شده انجمن مهندسی متالورژی ایران

تاکنون 18 کنفرانس توسط انجمن مهندسی متالورژی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن مهندسی متالورژی ایران به صورت زیر است: