دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

12th international congress of immunology & allergy of iran

دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران روز سه شنبه، 9 اردیبهشت، 1393 لغایت جمعه، 12 اردیبهشت، 1393 توسط انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی ایران, انجمن ايمونولوژِي و آلرژي ايران در شهر محمودآباد برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

محل برگزاری: محمودآباد
سال برگزاری: 1393
شناسه ملی این کنفرانس: ICIAI12

توضیحات کنفرانس

محورهاي كنگره:

- ايمونولوژي و ايمونوتراپي سرطان
- اخلاق پزشكي
- ايمونوانفورماتيك
- ايمونودرماتولوژي
- ايمونوژنتيك
- ايمونوفارماكولوژي و گياهان دارويي
- ايمونولوژي  مصدومين شيميايي
- ايمونولوژي بيماريهاي دستگاه گوارش
- ايمونولوژي بيماريهاي روماتيسمي
- ايمونولوژي بيماريهاي عفوني
- ايمونولوژي بيماريهاي غدد درون ريز
- ايمونولوژي بيماريهاي متابوليك
- ايمونولوژي پيوند و سلولهاي بنيادي
- ايمونولوژي دامپزشكي
- ايمونولوژي دهان و دندان
- ايمونولوژي و ايمونوتراپي بيماريهاي توليد مثل
- ايمونولوژي و آزمايشگاه باليني
- ايمونولوژي و تغذيه
- ايمونولوژي ورزش و سالمندي
- ايمونولوژي ليشمانيوز (ايمونوپارازيتولوژي)
- ايمونوهماتولوژي و بانك خون
- ايمني ذاتي والتهاب
- آپوپتوز و اتوفاژي
- آلرژي و ايمونوتراپي
- آلودگيهاي محيط زيست و سيستم ايمني
- آنژيوژنز
- تحقيق وتوليد
- تولرانس و خودايمني
- سايكونوروايمونولوژي
- طب سنتي و مكمل
- نقص ايمني
- واكسيناسيون
- ساير موارد

 

 

رئيس انجمن :  دكتر محمد وجگاني
دبير علمي : دكتر جمشيد حاجتي
دبير اجرائي :  دكتر مريم نوري زاده

 

درج در تقویم: 5 آذر 1392 - تعداد مشاهده 13755 بار