هشتمین همایش علوم و فنون دریایی

هشتمین همایش علوم و فنون دریایی روز پنجشنبه، 1 بهمن، 1388 لغایت جمعه، 2 بهمن، 1388 توسط دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در شهر خرمشهر برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

هشتمین همایش علوم و فنون دریایی

محل برگزاری: خرمشهر
سال برگزاری: 1388
شناسه ملی این کنفرانس: ICMST08

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

علوم زيستي دريا
بيولوژي دريا، شيلات، محيط زيست دريا، بيوتكنولوژي دريا، ...

علوم غير زيستي دريا
فيزيك دريا، شيمي دريا، آلودگي دريا، ژئومورفولوژي دريا، هيدروگرافي، RS, GIS،...

مهندسي و فناوري دريا
سواحل و سازه هاي دريايي، كشتي سازي، ناوبري، ايمني، اقيانوس شناسي ماهواره اي، ...

علوم انساني دريا
اقتصاد، بيمه، قوانين بين المللي درياها، مديريت و بهره برداري پايدار از دريا، مديريت سواحل، حمل و نقل، بنادر، حقوق و مديريت منابع دريا ...

درج در تقویم: 18 خرداد 1388 - تعداد مشاهده 10042 بار