همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی

همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی روز پنجشنبه، 22 اسفند، 1387 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر در شهر شبستر برگزار می شود.

اطلاعات کنفرانس

همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی

محل برگزاری: شبستر
سال برگزاری: 1387
شناسه ملی این کنفرانس: MEDPLANT01

توضیحات کنفرانس

محورهاي همايش:

دانش نو در گياهان دارويي
كاربرد گياهان دارويي در طب سنتي
شناسايي گياهان دارويي
بهره برداري گياهان دارويي
حفاظت و حمايت گياهان دارويي
استخراج و استحصال مواد موثره
اكولوژي گياهان دارويي
زراعت گياهان دارويي
داروهاي گياهي
بيوتكنولوژي گياهان دارويي
كاربرد گياهان دارويي در دامپزشكي
ساير موضوعات

درج در تقویم: 18 شهریور 1387 - تعداد مشاهده 7621 بار