اعضای انجمن تونل ایران (20 عضو)

سید رحیم معین السادات دکتری مهندسی معدن (مکانیک سنگ)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
حامد قدمی دانشجوی دکتری مهندس عمران ژئوتکنیک، دستیار امور عمرانی استانداری البرز
فاطمه مددی کارشناس ارشد مهندسی عمران طراحی سازه های هیدرولیکی
داود نوابی اصل
آرش محمودی کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک
فرشاد شاه یاری کارشناس ارشد
امیررضا رضایی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی سهند
سجاد میرزامحمدی دکتری تخصصی مهندسی سازه
شهرام شیرازیان دکتری لرزه زمینساخت - تکتونیک
مسعود خسروتاش سرگروه ریاضی تهران و دبیر رسمی موظف منطقه 14 تهران
سینا رستم آبادی کارشناس ارشد، پژوهشگر در حوزه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی
سید عباس حسینی مدرس دانشگاه
امیرحسین جبارزاده دانش آموخته مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
سالار تیرگر کارشناسی مهندسی عمران_کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک
صالح موسوی دانشجوی دکتری مهندسی عمران سازه
علی اکبر صابری دانشجوی دکترای عمران
علیرضا توانا کارشناس ارشد مهندسی عمران_ژئوتکنیک دانشگاه تهران
حجت اله محمدی انائی کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی_مدرس دانشگاه فنی کرمان
مسعود خواهانی پور
جعفر شریفی دکتری تخصصی عمران

اگر شما هم عضو انجمن تونل ایران هستید، می توانید با ثبت نام رایگان در سیویلیکا و ایجاد رزومه تخصصی، در این صفحه حضور داشته باشید.