سخنرانی علمی: نشست تاب آوری شهری و توسعه پایدار

نشست تاب آوری شهری و توسعه پایدار روز شنبه، 29 اردیبهشت، 1403 توسط پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

برگزار کننده: پژوهشکده سوانح طبیعی

پنجاه و چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی در حوزه مدیریت بحران توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی برگزار می گردد. زمان: شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳؛ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است و گواهی حضور به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد. کسب اطلاعات بیشتر: https://ndri.ac.ir/unesco-chair-meetings-54

ثبت نام: https://eseminar.tv/wb138336

درج در سایت: 26 اردیبهشت 1403 - تعداد مشاهده 102 بار