روز جهانی شعرتقویم علمی ایران

روز جهانی شعر

یونسکو در سی امین اجلاس کنفرانس عمومی خود که در سال ۱۹۹۹ برگزار شد، به اتفاق آرا، روز ۲۱ مارس برابر با نوروز باستانی هر سال را به عنوان روز جهانی شعر اعلام کرد و هرسال این روز را گرامی می‌دارد.

علاوه بر این در ایران، روز 27 شهریور ماه روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است. 

Poetry reaffirms our common humanity by revealing to us that individuals, everywhere in the world, share the same questions and feelings. Poetry is the mainstay of oral tradition and, over centuries, can communicate the innermost values of diverse cultures.

In celebrating World Poetry Day, March 21, UNESCO recognizes the unique ability of poetry to capture the creative spirit of the human mind.

A decision to proclaim 21 March as World Poetry Day was adopted during UNESCO’s 30th session held in Paris in 1999.