تاثیر آرایش ستون سنگی بر بلندشدگی تونل و سطح زمین

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD06_244

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1398

چکیده مقاله:

سازه های زیرزمینی یکی از ضروری ترین و امروزی ترین نیازهای شهرنشینی مدرن هستند که نقش مهمی را در تسهیل و تصریح فعالیت های مختلف نظیر حمل و نقل ایفا می کنند. با توجه به اهمیت و کارکردی که این سازه ها در زندگی انسان ها دارند لزوم طراحی مقاوم آنها در برابر انواع بارها بارهای استاتیکی یا دینامیکی، امری حیاتی به نظر میرسد. روانگرایی خاک به عنوان یکی از پیامدهای زلزله، همواره یکی از نگرانیهای اصلی مهندسین ژئوتکنیک در پروژه های مختلف بوده است. به عبارتی روانگرایی یکی از مهمترین، جالب ترین و بحث انگیزترین عناوین مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای می باشد در این تحقیق یک مدل مبنا که از یک لایه ماسه روانگرا تشکیل شده و مدل های رفتاری اختصاص داده شده به آن در حالت استاتیکی، موهر کلمب و در حالت دینامیکی، فین مارتین می باشد و تونلی با روش حفر تمام مقطع که سطح آب بر سطح زمین لحاظ شده، و از نرم افزار FLAC2D که یک نرم افزار تفاضل محدود در کارهای ژئوتکنیکی می باشد، برای مدل سازی استفاده شده است. ابتدا برای اعتبارسنجی از نمودار های مقاله موردنظر استفاده شده، سپس برای جلوگیری از بلندشدگی تونل و سطح زمین از روش ستون های سنگی استفاده شده است . ستون های سنگی در نسبت های مختلف فاصله بندی به قطرشان مدل سازی شده و اثر هر یک تحت دامنه های مختلف بررسی می شود.

نویسندگان

ابراهیم کریمی

گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

احسان طاهری

استادیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران