بررسی عوامل اثرگذار بر sمدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک قرض الحسنه مهر ایران با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 576

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FAMA02_033

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1398

چکیده مقاله:

در فرآیند هدایت وجوه از پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه، ممکن است در خصوص تعهدات پرداخت اصل و فرع تسهیلات نکول رخ دهد .این ریسک که از آن به ریسک اعتباری یاد می شود ، قدیمی ترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ری سک بانکی مح سوب می شود. ری سک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار ا ست.ری سک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است.از آنجائیکه تخصیص رتبه اعتباری به مشتریان مساله ای بسیار مهم در بانکداری می باشد و با توجه به اهمیت کنترل و پیشگیری از بروز ریسک های بیشتر، این تحقیق با هدف شناسایی عوامل تاثیر گذار بر ریسک در مورد ارزیابی ریسک اعتباری اقدام به انتخاب شاخص های پر کاربرد با ا ستفاده از نظرات ا ساتید اهل فن نمود .بدین ترتیب با ا ستفاده از مدل لاجیت اقدام به توسعه یافته ها نمود تا بتواند مجموعه ای از شاخص های مفید برای ارزیابی ریسک اعتباری پیدا نماید و با این هدف اقدام به جمع آوری اطلاعات اعتباری (کمی و کیفی)از مشتریان حقیقی بانک مهر ایران شد و مدل نهایی برازش گردید .نتایج بررسی حاکی از آنست که متغیرهای کمی و کیفی، می تواند با تاثیر معنی دار خود در توزیع تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدرضا راستی الحسینی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه پیام نور تهران

عبدالعزیز سالم نژاد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

میلاد کاظمی آرانی

مدرس دانشگاه پیام نور، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

مولود بازیارلویه

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت