بررسی جذب و اثرات غلظت بالای فسفر محلول غذایی بر وضعیت تغذیه ای ژربرا Gerbera jamesonii رقم Duble Duth در شرایط کشت بدون خاک

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 303

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCONF01_016

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1398

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به منظور بررسی جذب و اثر دو سطح مختلف فسفر محلول غذایی ( 2 / 1 و 3 / 3 میلی اکی والان در لیتر) بر وضعیت تغذی های گیاه زینتی ژربرا Gerbera jamesonii Lرقم Double Dutch در شرایط کشت بدون خاک، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار طراحی و اجرا گردید. نتایج آزمایش بیانگر اثر معنی دار غلظت فسفر بر میزان نیتروژن برگ بود، به طوری که افزایش غلظت فسفر محلول غذایی از 2 / 1 میلی اکی والان در لیتر به 3 / 3 میلی اکی والان در لیتر موجب کاهش میزان نیتروژن برگ گردید. ولی افزایش غلظت فسفر محلول غذایی اثر معنی داری بر میزان فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم برگ نداشت.

نویسندگان

مصطفی دینی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

محسن کافی

استاد گروه علوم باغبانی و فضای سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران