مروری بر مداخلات موثر بر سلامت جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 575

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHPDMED08_144

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1398

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: سرطان پستان با رشد سالانه 2 درصد شایعترین سرطان در بین زنان است که سلامت جنسی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به اهمیت سلامت جنسی بیماران مبتلا به سرطان پستان، لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر مداخلات موثر بر سلامت جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت. روش کار:جستجو در پایگاه های اطلاعاتی از جمله، PubMed ,Science Direct , Google Scholar, Library of Cochrane Scopus از سال 2010 تا 2019 انجام شد. جستجوی دستی نیز جهت استخراج مقالات بیشتر صورت گرفت. در نهایت از 25 مقاله جهت نگارش این مطالعه استفاده شد.نتایج: از 25 مقاله در مطالعه حاضر، 10 مقاله به منظور ارتقا کیفیت زندگی جنسی، 14 مقاله به منظور ارتقا عملکرد جنسی و 1 مقاله نیز به منظور ارتقا خودپنداره جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان استفاده شد. شواهد نشان می دهد که با آموزش روانی جنسی میتوان از ایجاد مشکلات جنسی پیشگیری کرد و به زنان مبتلا به سرطان پستان کمک نمود که عملکرد جنسی بهتری داشته باشند. همچنین برنامه آموزشی- حمایتی عملکرد جنسی، تصویر بدن و کیفیت زندگی را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. مشاوره گروهی شناختی- رفتارینیز با دارا بودن آموزش هایی چون به چالش گیری افکار غیر منطقی و جایگزینی آنها با افکار منطقی موجب بهبود خودپنداره و کیفییت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان می شود.نتیجه گیری:با توجه به مطالعه حاضر پیشنهاد می گردد، در کنار درمان های جراحی و درمان های طبی به منظور ارتقا سلامت جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان ازسایر روش های غیر دارویی کمک گرفت. در این ارتباط بر آگاهی رسانی به بیماران و توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی به منظور ارائه خدمات فوق تاکید می گردد

نویسندگان

زهره شاه حسینی

دانشیار گروه بهداشت باروری و مامایی ، مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

فروزان الیاسی

دانشیار روانپزشکی، گروه اعصاب و روان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری با گرایش اعتیاد، بیمارستان امام خمینی ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سید نورالدین موسوی نسب

دانشیار آمار زیستی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

احسان زابلی

استادیار خون و سرطان بالغین، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش

سیده فاطمه حمیدی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران