رویکرد نوین در تحلیل ریاضی جنبش مجدد گسل ها در بازخورد به تغییرات فشار منفذی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 343

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

THCONF02_190

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1398

چکیده مقاله:

فعالیت مجدد و گشودگی گسل ها در هنگام تزریق به مخازن زیرزمینی، در طراحی فشارهای تزریق در میادین هیدروکربن حائز اهمیت فراوان است. با افزایش فشار منفذی در مخزن، تنش نرمال موثر بر سطح گسل کاهش یافته و در نتیجه لغزش گسل سبب فعالیت آن میشود. در نهایت، به دلیل افزایش فشارهای منفذی، تنش نرمال موثر به صفر کاهش یافته و گشودگی گسل رخ دهد. هر دو پدیده نامطلوب هستند زیرا مایع هیدروکربنی میتواند از مخزن به لایه های متخلخل دیگر مهاجرت کرده و یا در سطح نشت کتد. این مقاله با رویکرد تحلیل دو بعدی اجزای محدود، فعالیت مجدد گسل در حین تزریق مخزن را بررسی می کند. افزایش فشار منفذی که باعث فعالیت مجدد گسل شود، از نظر تحلیلی برای یک ضخامت و عمق داده شده از مخزن با توجه به معیار مور-کولمب برآورد میشود. تحلیل پارامتریک انجام شده نشان دهنده تاثیر پارامترهای هندسی مانند زاویه شیب گسل، ارتفاع و عمق مخزن است. نتایج نهایی تا حد زیادی منطبق با نتایج شبیه سازی اجزای محدود دو بعدی در مطالعات پیشین است.

نویسندگان

پویا صادقی فرشباف

پژوهشگر پسا دکتری، گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

محمدمهدی خطیب

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، گروه زمین شناسی