مطالعه فرکانس ارتعاش سازه پل به وسیله دستگاه ارتعاش سنج لیزری دوپلری

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 763

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISAV09_020

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1398

چکیده مقاله:

در این مقاله، فرکانس ارتعاش سازه پل به دو صورت تجربی و شبیه سازی با استفاده از مکانیزم ارتعاش سنج لیزری دوپلری )LDV) مورد مطالعه قرار گرفته است. محاسبات با استفاده از شبیه سازی سیمیولینک نرم افزار متلب و با بهره گیری از چیدمان تداخل سنجی انجام شده است. رفتار زمانی و فرکانسی سیگنالهای دریافتی برای ارتعاش سازه پل با درنظر گرفتن تمام نویزها اعم از نویزهای اپتیکی، نویزهای مدارات الکتریکی و محیط آزمایش محاسبه شده است. همچنین در این مقاله، طی ساخت دستگاه ارتعاشسنج لیزری مبتنی بر اثر دوپلر و همچنین، با برپایی چیدمان تداخل سنجی، مطالعات صورت قرار گرفته است. چیدمان مورد استفاده در این آزمایش از نوع هموداین میباشد. همچنین، با پردازش مناسب سیگنالها و حذف کلیه نویزهای اپتیکی، الکتریکی و محیطی، فرکانس جسم مرتعش با دقت باال بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده همخوانی قابل قبولی بین نتایج حاصل از مطالعات شبیه سازی و تجربی میباشد که این موضوع نشان دهنده دقت باالی دستگاه در اندازه گیریها است.

نویسندگان

ونداد صانعی نژاد

ایران، تهران، خیابان شریعتی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده فیزیک، ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵، دانشجو

پویا گورانی

ایران، تهران، خیابان شریعتی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده فیزیک، ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵، دانشجو

امیرحسین براتی سده

ایران، تهران، اوین، پژوهشکده لیزر و پالسما، ۴۷۱۶ ۱۹۳۹۶، دانشجو.

فاطمه رضائی

ایران، تهران، خیابان شریعتی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده فیزیک، ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵، هیات علمی