بررسی تاثیر الکل و بتادین در پیشگیری از عفونت های ناشی از درمان وریدی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,744

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARCIORSMED02_332

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدفیکی از متداول ترین روش های درمانی در بیمارستان ها درمان وریدی است.مهمترین عارضه ی این روش درمانی عفونت است.یکی از مراحل مهم درمان وریدی ضد عفونی و آماده سازی پوست قبل از ورود کاتتر است و هدف از این مطالعه بررسی تاثیر الکل و بتادین در پیشگیری از عفونت های ناشی از کاتترهای وریدی است.مواد و روش ها مطالعه حاضر به صورت مروری و از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی google scholar,sid,magiran,pubmedدر محدوده ی سال های 2004تا2018انجام شد.در جستجوی اولیه تعداد 60مقاله استخراج شد که در نهایت با اعمال معیار های ورودی نظیر فیلتر و هدف گذاری تعداد 10 مقاله به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.یافته هایافته ها نشان داد بین الکل و بتادین از نظر کنترل عفونت موضعی تفاوتی مشاهده نشده است.در مقایسه اثر الکل و بتادین در آماده سازی پوست قبل از ورود کاتتر،گرچه بتادین در کاهش عفونت موضعی ضعیف تر از الکل عمل کرده است اما از نظر آماری تفاوت چندانی بین الکل و بتادین وجود ندارد با این وجود توصیه می شود برای آماده سازی پوست محل ورود کاتتر،ابتدا از الکل و بعد از بتادین استفاده شود.الکل به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده،زمینه را برای نفوذ بیشتر بتادین به لایه های شاخی پوست که محل تجمع باکتری هاست،آماده نموده و از این طریق دسترسی هرچه بیشتر بتادین را به میکروارگانیسم های مقیم پوست فراهم می نماید.بحث و نتیجه گیری در نهایت نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به وسعت به کارگیری درمان وریدی و اهمیت پیشگیری از عفونت لازم است تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام شود و توجه بیشتری در عرصه بالین به این موضوع نشان داده شود

نویسندگان

امیرحسین اسدی

مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهران-تهران-ایران