بررسی علل و عوامل تاخیر در قراردادهای پیمانکاری به روش طراحی،تامین و ساخت و راهکارهای جلوگیری از وقوع آنها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 628

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF06_1153

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی علل و عوامل تاخیر در قراردادهای پیمانکاری به روش طراحی، تامین و ساخت و راهکارهای جلوگیری از وقوع آنها است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان، متخصصان، پیمانکاران، مهندسین مشاور مربوط به قراردادهای پیمانکاری تشکیل می-دهند. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، نمونه 36 نفری با استفاده از روش هدفمند گلوله برفی انتخاب گردید. به منظور جمع آوری داده ها نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظر اساتید و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز ابتدا با استفاده از روش دلفی، علل و عوامل تاخیر در قراردادهای پیمانکاری به روش طراحی، تامین و ساخت(EPC) شناسایی شدند. پس از شناسایی عوامل تاخیر، با استفاده از تکنیک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) وزن معیارهای موثر در تاخیر پروژه ها EPC از قبیل زمان، هزینه، کیفیت و ایمنی تعیین گردید. سپس با استفاده از روش تاپسیس عوامل تاخیر در پروژه ها رتبه بندی شدند. با توجه به نتایج پژوهش ارایه قیمت غیر واقعی(پایین) در زمان مناقصه، عدم سرمایه گذاری پیمانکاران خارجی حرفه ای، طولانی شدن مدت زمان افتتاح حساب و فعال شدن اعتبارات اسنادی(LC )، درگیر بودن مدیران و کارشناسان پروژه کارفرما در بیش از یک پروژه، در اختیار نداشتن منابع مالی کافی، تاخیر در وصول مطالبات پیمانکار و تاثیر برنامه ها و قوانین دولت بر روند فعالیتهای بخش تامین کالا از جمله مهمترین عوامل تاخیر تعیین گردید.

نویسندگان

حمیدرضا مومنی عراقی

کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی