تاثیر بکارگیری هوش کسب و کار بر تصمیم گیری مدیران منابع انسانی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 444

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BLOCKCHAIN01_049

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

هوش کسب وکار امروزه یکی از مهمترین زمینه های تحقیقاتی در حوزه مدیریت و فناوری اطلاعات است که میتواند به سازمانها و مدیران در مدیریت داده های سازمانی و فرآیند تصمیم گیری بهتر کمک نماید. هدف این مقاله، بررسی تاثیر بکارگیری این سیستم در زمینه تصمیم گیری مدیران منابع انسانی در سازمانهاست. بدین منظور به روش کتابخانه ای، با بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه و نتایج حاصل از آنها، این موضوع مورد کنکاش قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که به عنوان بخشی از منافع تاثیرگذار هوش کسب و کار در زمینه تصمیم گیری مدیریت منابع انسانی میتوان گفت توانمندسازی در تصمیم، بهبود فرآیند تصمیم گیری، افزایش انعطاف پذیری در خلق اطلاعات منابع انسانی، افزایش قابلیتهای زیرساخت فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی اطلاعات منابع انسانی در سطح سازمان و بهبود جریان اطلاعات میان کارکنان و مدیران منابع انسانی، از جمله منافع بکارگیری این سیستم براساس تحقیقات پیشین هستند که میتوانند در تصمیم گیری بهتر مدیران منابع انسانی موثر باشند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ساناز رنجبرجوان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

ناصر آزاد

استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران