بررسی میزان توزیع تخت های بیمارستانی سراسر کشور با استفاده از GIS

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 889

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPGIS01_023

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

زمینه: میزان تخت های بیمارستانی از مباحث مهم و حیاتی نظام سلامت و به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت بهداشتی یک کشور می باشد. کمبود تخت های بیمارستانی ایران، نسبت به جهان و عدم توزیع عادلانه آن ها مسئله ای مهم محسوب می شود. اهداف: باتوجه به سیاست های کلی نظام در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی در جهت نزدیک نمودن میزان تخت های بیمارستانی به استانداردهای بین المللی، هدف از این مطالعه بررسی توزیع تخت های بیمارستانی در مناطق مختلف کشور می باشد.روش تحقیق: در یک مطالعه مقطعی ابتدا اطلاعات مربوط به تخت های بیمارستانی و نیز جمعیت هر استان از سایت مرکز آمار ایران اخذ گردید. سپس میزان تخت ها به طور کلی و به تفکیک بخش های مختلف محاسبه شده و در نهایت با استفاده از نرم افزار GIS و با توجه به شاخص های جهانی، استان های محروم و برخوردار روی نقشه کشور مشخص شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که میزان تخت های بیمارستانی به ازای هر صدهزار نفر 5/148 می باشد. استان های کردستان(5/372)، یزد(9/224) و سمنان(9/220) بیشترین میزان سرانه تخت های بیمارستانی را به خود اختصاص داده بودند. همچنین استان های کرمان(9/31)، البرز(7/42) و کهکیلویه و بویراحمد(6/89) نیز کمترین میزان تخت ها را دارا می باشند.نتیجه گیری: علیرغم تلاش های مسئولان در راستای افزایش سرانه تخت های بیمارستانی کشور، میزان این شاخص از استاندارد جهانی و کشورهای توسعه یافته پایین تر است. لذا باید توجه سیاست گذاران بخش بهداشت و درمان به این امر معطوف شود.

نویسندگان

سیدپیام شریعت پناهی

دانشجوی دکتری آمار زیستی و اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

نجمه شکیبایی زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی و اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

فاطمه ارجمند

دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی و اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

مصطفی برقی

دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی و اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران