کاهش تاخیر و توان پردازشی در پروتکل مسیریابی چندپخشی جغرافیا محور درشبکه های اینترنت اشیا

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANOPEN09_001

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

اینترنت اشیاء، یک شبکه ی ترکیبی است که در آن انواع حسگرها و اشیا میتوانند به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. استراتژی های متفاوت بسیاری در چگونگی ارتباط اشیا با یکدیگر ارائه شده است که در میان آنها، پروتکلهای توزیع شده ی چندپخش دارای کارآمدی بیشتری میباشند. در این مقاله یک پروتکل مسیریابی چندپخش جغرافیایی توزیع شده که دارای دو فاز است، ارائهشده است. در فاز اول به منظور کاهش توان مصرفی، پیامهای کنترلی بر اساس انرژی باقیمانده گره ها ارسال میشوند. این استراتژی باعث کاهش مصرف انرژی، ازدحام و رقابت خواهد شد. در مرحله دوم، به منظور انتخاب گره های گام بعدی، از مصالحه میان پیشروی و همپوشانی گره ها استفاده شده است. با توجه به آنکه مسئلهی پایانهی پنهان یک رخداد شایع در محیط بیسیم است، انتخاب گره هایی که همپوشانی کمتری دارند، باعث کاهش تداخل در شبکه میشود . نتایج آزمایشها نشان میدهد که روش پیشنهادی در سناریوهای متفاوت باعث کاهش تاخیر انتها به انتها، سربار نرمالایز شده و انرژی مصرفی نسبت به روشهای GMR و OUR شده است.

نویسندگان

فرهنگ شمس زاده امیری

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

هادی سرگلزایی

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران