عواقب عصبی رفتاری ناشی از قرار گرفتن در معرض مزمن مواد اپیوئیدی در داخل رحم در نوزادان و کودکان پیش دبستانی: بررسی سیستماتیک و متاآنالیز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 461

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCNE01_016

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: در متون علمی جمع آوری شده مورد مورد توافق است که که کودکانی که از مادران باردار وابسته به مواد اپیوئیدی متولد شده اند و در رحم مادر در معرض اپیوئید بوده اند ، عملکرد عصبی مختل شده رفتاری را به عنوان یک نتیجه از مصرف مزمن اپیوئید بروز میدهند.روش ها: بررسی کمی و مطالعات مروری درمورد عواقب استفاده مادر از مواد اپیوئیدی به صورت مزمن در دوران بارداری بر عملکرد عصبی رفتاری کودکان با استفاده از متاآنالیز مطالعات مشاهده ای در اپیدمیولوژی ( MOOSE ) و موارد گزارش شده ی انتخاب شده و گایدلاین های متاآنالیز، انجام شد. ما بانک های اطلاعاتی Cinahl، EMBASE، PsychINFO و MEDLINE را بین ژانویه ی 1995 و ژانویه ی 2012 جستجو کردیم.یافته ها: تنها 5 مورد از 200 مطالعه شناسایی شدند که گزارش کمی در مورد عملکرد رفتاری عصبی کودکان پس از مصرف مواد اپیوئیدی توسط مادر در دوران بارداری ارائه داده اند. تمام این 5 مطالعه، گروه در معرض 33 تا 143 نفری و گروه کنترل 45 تا 85 نفری داشتند. این متاآنالیز هیچ عارضه ی قابل توجهی در فرایندهای شناختی و روانی حرکتی و یا عوارض رفتاری مشاهده شده ای برای نوزادان و کودکان پیش دبستانی در معرض مصرف مزمن اپیوئید در مقایسه با نوزادان و کودکان پیش دبستانی گروه کنترل نشان نداد. با این حال تمام حوزه ها پیامدهای ضعیفی را در نوزادان یا کودکان با مادر مصرف کننده ی مزمن اپیوئید نشان میدهند. بزرگی تمامی اثرات، بر طبق معیارهای کوهن اندک بود. نتیجه گیری: نوزادان و کودکان پیش دبستانی که در رحم مادر به صورت مزمن در معرض اپیوئید بوده اند، هیچ پیامد عصبی رفتاری قابل توجهی را در مقایسه با همتاهای خود در گروه کنترل که در معرض اپیوئید نبوده اند، نشان ندادند. اگرچه در همه حوزه ها گرایش به پیامدهای ضعیفی بود. یافته های این مرور به وسیله ی تعداد کم مطالعات آنالیز شده، جمعیت های ناهمگون و تعداد کمی از مطالعات فردی محدود شد. مطالعات طولی لازم است تا مشخص کنند که آیا در کودکان در معرض اپیوئید در داخل رحم، اختلال عصبی روان شناختی پس از سن 5 سالگی رخ میدهد یا خیر. همچنین لازم است به بررسی بیشتر نقش ریسک فاکتورهای محیطی در ایجاد فنوتایپ نهایی فرد بپردازند.

نویسندگان

احمدرضا غراب

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

محمدرضا مجیدی

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران