بررسی اثرتنش خشکی بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AGRISD05_078

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1398

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی ریحان، آزمایشی با 3سطح آبیاری،شاهد- 500،تنش متوسط-375، تنش شدید- 250میلی لیتر در روز، با 3 تکرار بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. صفات فیزیولوژیکی که در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند، تعرق روزنه ای، اندازه گیری فتوسنتز، دی اکسید کربن اطاقک روزنه ای، هدایت روزنه ای بودند. نتایج آزمایش نشان دادند که سطوح تنش خشکی بر صفات مورد نظر اثر معنی داری p> 0/01)و (p> 0/05 داشتند. تیمار آبیاری کامل بیشترین میزان در صفات فیزیولوژیکی، را به خود اختصاص داد. بیشترین میزان تنش خشکی، تیمار آبیاری کامل در فتوسنتز، دی اکسید کربن اطاقک روزنه ای و تعرق روزنه ای بود.کمترین میزان تنش خشکی، تنش شدید در فتوسنتز، دی اکسید کربن اطاقک روزنه ای و تعرق روزنه ای بود. همچنین در هدایت روزنه ای بیشترین و کمترین میزان تنش خشکی، مربوط می شود به تنش متوسط و تنش شدید. نتیجه گیری کلی نشان داد که با کاهش آب و شدت گرفتن شرایط تنش خشکی فرآیندهای فیزیولوژیکی با کاهش روبرو شدند. در تنش آبیاری کامل و تنش متوسط وضعیت بهتری نسبت به تنش شدید داشتند و همچنین شرایط مطلوب تری داشتند.

نویسندگان

اعظم خادمی پور

دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد،

حمید طاهری

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شهرستان ارزوییه